Klik op een afspraak te maken Stuur ons een bericht
Zeker Scheiden, Mediation Alkmaar, scheidingsbemiddelaar, hoe te scheiden

Wij gaan uit elkaar

Hebben jullie besloten om uit elkaar te gaan? Dan komen er ongetwijfeld vragen naar boven als "Hoe regelen wij onze scheiding?", "Waar ga ik wonen na de scheiding?" "Hoe nu verder?"

 

Zeker Scheiden regelt jullie scheiding


Irene Zonneveld, jurist-mediator bij Zeker Scheiden schept duidelijkheid en maakt snel scheiden, zonder ruzie, mogelijk; "Als mediator zet ik mij in om de communicatie tussen stellen open, soepel, zonder ruzie en zoveel mogelijk op een lijn te laten verlopen en schep ik ruimte voor de vele emoties die aan de oppervlakte komen bij een scheiding. 

Als jurist ben ik op de hoogte van alle relevante wetgeving en (fiscale) regels die er gelden bij een scheiding, ontbinding van partnerschap of samenleving en pas deze kennis toe bij het maken van de afspraken tussen partners in een convenant en ouderschapsplan. Mijns inziens is het van groot belang dat de zaken geregeld worden zoals de partners dit willen (én juist zijn voor hen en de kinderen) met als uitgangspunt het creëren van de opening voor beiden om opnieuw te beginnen en verder te kunnen gaan 'bouwen' aan ieder een eigen toekomst.

Iedere situatie is uniek en vraagt om passende begeleiding. Daar zet ik mij tijdens het scheidingstraject op zorgvuldige wijze voor in en behartig de belangen van zowel partners als het gezin als geheel en draag zorg voor de complete afwikkeling van een snelle scheiding, ontbinding partnerschap of relatiebeëindiging."
 

Lees meer over Irene

De bemiddelaar van Zeker Scheiden verdiept zich in jullie situatie.


Niet alleen brengen wij de financiële situatie in kaart, maar wij stellen ook de benodigde stukken op zodat jullie scheiding compleet geregeld wordt. Dit doen wij aan de hand van de wensen die jullie tijdens de mediationgesprekken met ons delen.

Wat kun je verwachten?

Op welke manier jullie scheiding geregeld wordt, hangt af van jullie situatie. Zijn jullie getrouwd, wonen jullie samen of zijn jullie geregistreerde partners? Zijn er kinderen? Is er sprake van (huwelijkse) voorwaarden of (beperkte) gemeenschap van goederen? Onze scheidingsbemiddelaar gaat graag met jullie in gesprek.

Wat moet er geregeld worden?

Een echtscheiding wordt uitgesproken door de rechter. Hiervoor is een convenant nodig en als er minderjarige kinderen zijn ook een ouderschapsplan. Zeker Scheiden begeleidt jullie tijdens het gehele traject.

Maak een afspraak

Zeker Scheiden, Mediation Alkmaar, scheidingsbemiddelaar, hoe te scheiden
Zeker Scheiden, Mediation Alkmaar, scheidingsbemiddelaar, hoe te scheiden

Scheiden met kinderen

Zeker Scheiden begeleidt jullie bij het maken van duidelijke afspraken over de zorg voor en opvoeding van jullie kinderen. Dit brengt rust voor jullie als ouders en daarmee ook voor de kinderen. 

Lees meer
Zeker Scheiden, Mediation Alkmaar, scheidingsbemiddelaar, hoe te scheiden

Samenwonen en uit elkaar

Zeker Scheiden begeleidt jullie bij het maken van afspraken en stelt zo nodig een vaststellingsovereenkomst voor jullie op.

Lees meer
Zeker Scheiden, Mediation Alkmaar, scheidingsbemiddelaar, hoe te scheiden

Ontbinden geregistreerd partnerschap

Zeker Scheiden regelt de ontbinding van het partnerschap en begeleidt bij het maken van goede afspraken.

Lees meer
Zeker Scheiden, Mediation Alkmaar, scheidingsbemiddelaar, hoe te scheiden

Scheiden met een onderneming

Uit elkaar met een (gemeenschappelijke) onderneming?
Zeker Scheiden regelt jullie scheiding privé en zakelijk met extra aandacht in het scheidingstraject in zowel praktische als fiscale zin.

Lees meer
Zeker Scheiden, Mediation Alkmaar, scheidingsbemiddelaar, hoe te scheiden

Partneralimentatie

Zeker Scheiden geeft inzicht in de regels rondom partneralimentatie en de mogelijkheden. Ook is een herberekening is mogelijk.      

Lees meer
Zeker Scheiden, Mediation Alkmaar, scheidingsbemiddelaar, hoe te scheiden

Kinderalimentatie

Wat valt hieronder en hoeveel moet er worden betaald en door wie? Zeker Scheiden berekent de kinderalimentatie aan de hand van een behoefte- draagkrachtberekening.                                  

Lees meer
Zeker Scheiden, Mediation Alkmaar, scheidingsbemiddelaar, hoe te scheiden

Ouderschapsplan

Zeker Scheiden stelt een gedegen ouderschapsplan conform jullie situatie en wensen.                                        

Lees meer
Zeker Scheiden, Mediation Alkmaar, scheidingsbemiddelaar, hoe te scheiden

Pensioen

De verdeling van de pensioenen in combinatie met jullie situatie is een vast onderdeel in ons scheidingstraject.                  

Lees meer
Zeker Scheiden, Mediation Alkmaar, scheidingsbemiddelaar, hoe te scheiden

Scheiden en een woning

Zeker Scheiden helpt met inzichtelijk maken van de mogelijkheden en zorgt voor het vastleggen van duidelijke afspraken. Kan bijvoorbeeld een van beiden er blijven wonen?

Lees meer
Zeker Scheiden, Mediation Alkmaar, scheidingsbemiddelaar, hoe te scheiden

Verdeling vermogen en schulden

Zeker Scheiden brengt het vermogen in kaart. Toedeling en verdeling in overleg, conform fiscale en juridische regels.                                                                   

Lees meer