Klik op een afspraak te maken Stuur ons een bericht

Privacy beleid


Dit privacybeleid beschrijft hoe Zeker Scheiden, hierna te noemen "het bedrijf", persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt en beschermt in verband met de diensten voor scheidingsbemiddeling die worden aangeboden.

1. Verzamelde Informatie
1.1 Het bedrijf kan de volgende persoonlijke informatie verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • Contactgegevens zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres
 • Gegevens met betrekking tot de scheidingszaak, inclusief financiële informatie en persoonlijke omstandigheden
 • Andere informatie die relevant is voor de bemiddelingsprocedure

1.2 Deze informatie wordt verzameld wanneer een cliënt contact opneemt met het bedrijf voor scheidingsbemiddeling of tijdens de bemiddelingsprocedure zelf.

2. Gebruik van Informatie
2.1 Het bedrijf gebruikt de verzamelde informatie voor de volgende doeleinden:

 • Om scheidingsbemiddelingsdiensten te verlenen en de belangen van de cliënten te behartigen
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • Voor intern beheer, zoals facturering en boekhouding
 • Om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren

3. Delen van Informatie
3.1 Het bedrijf deelt persoonlijke informatie alleen in de volgende gevallen:

 • Met derden die zijn betrokken bij de bemiddelingsprocedure, zoals juridische adviseurs of financiële experts, maar alleen met instemming van de cliënt
 • Indien vereist door de wet of op verzoek van bevoegde autoriteiten

4. Beveiliging van Informatie
4.1 Het bedrijf neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

5. Bewaring van Informatie
5.1 Persoonlijke informatie wordt bewaard zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor deze is verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist is.

6. Rechten van Cliënten
6.1 Cliënten hebben het recht om:

 • Toegang te krijgen tot hun persoonlijke informatie en deze te corrigeren indien deze onjuist of onvolledig is
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonlijke informatie
 • Verwijdering van hun persoonlijke informatie te verzoeken, onderworpen aan wettelijke vereisten

7. Contactgegevens
7.1 Voor vragen, verzoeken of klachten met betrekking tot ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via. Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Eventuele wijzigingen zullen worden gepubliceerd op onze website. Voor verdere vragen of verduidelijkingen kunt u contact met ons opnemen via +31 (0)6 118 589 40 of info@zekerscheiden.nl


Laatst bijgewerkt op 01 maart 2024